Particulier (familie)graf
Geplaatst op

Particulier (familie)graf

Algemene informatie

Een graf, welke wordt uitgegeven voor een termijn van 20 jaar. De termijn wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd, met een termijn niet korter dan vijf jaar en niet langer dan twintig jaar, mits de aanvraag binnen twee jaar voor het verstrijken van de lopende termijn door de rechthebbende wordt ingediend.
In een particulier graf kunnen maximaal twee overledenen worden begraven. Ook bestaat de mogelijkheid tot het bijzetten van as in het graf, middels een
vergankelijke urn, of het verstrooien van as in het graf. Een vergankelijke urn is een urn gemaakt van natuurlijk materiaal die langzaam door de natuur wordt ‘opgenomen’.

Na een bijbegraving worden de grafrechten automatisch verlengd tot een grafrusttermijn van 15 jaar.

Particulier familiegraf

Een particulier familiegraf wordt uitgegeven voor een termijn van 20 jaar. De termijn wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd, met een termijn niet korter dan vijf jaar en niet langer dan twintig jaar, mits de aanvraag binnen twee jaar voor het verstrijken van de lopende termijn door de rechthebbende wordt ingediend. Een particulier familiegraf heeft de grootte van twee particuliere graven. In een particulier familiegraf kunnen maximaal vier overledenen worden begraven. Ook bestaat de mogelijkheid tot het bijzetten van as in het graf, middels een vergankelijke urn, of het verstrooien van as in het graf. Na een bijbegraving worden de grafrechten automatisch verlengd met een grafrusttermijn van 15 jaar. Verder geldt voor een particulier familiegraf dezelfde regelgeving als voor een particulier graf.

Onderhoud

Het onderhoud van een particulier graf, niet gelegen op een grafveld van vrije vormgeving, geschiedt door de Stichting. Dit houdt in dat de Stichting het groen op en rond het graf onderhoudt. Wanneer de rechthebbende besluit gebruik te maken van de mogelijkheid de maximaal toegestane ruimte van 80 cm breedte en 60 cm lengte, gemeten vanaf de achterzijde van het verticaal opgestelde gedenkteken, te benutten door het aanbrengen van bijvoorbeeld beplanting en/of een afrastering, is de rechthebbende verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan, totdat het recht op het particulier graf is vervallen. Indien, naar het oordeel van de Stichting, een gedenkteken vernieuwd of hersteld dient te worden, deelt zij dit mede aan de rechthebbende van het graf. Deze draagt vervolgens zorg voor vernieuwing of herstel van het gedenkteken binnen de door de Stichting gestelde termijn.

Reservering

Op begraafplaats Zegestede bestaat de mogelijkheid om, in overleg met de beheerder van de begraafplaats, vóór de datum van de daadwerkelijke begraving, een particulier graf op een gewenste locatie uit te zoeken en te reserveren. De rechthebbende van het gereserveerde particulier graf dient, bij aanvang van de reservering, grafrechten te voldoen voor een termijn van minimaal 10 jaar tot maximaal 20 jaar. Het graf dient, ook gedurende de reservering, te worden onderhouden door de rechthebbende van het graf.

Beplanting

Op een particulier graf kunnen potplanten en verse bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf verse snijbloemen te leggen. Op een graf mogen éénjarige gewassen en winterharde gewassen worden geplant. Hierbij is het niet toegestaan de oppervlakte van 80 cm breedte en 60 cm lengte, gemeten vanaf achterzijde graf/hoofdzijde, inclusief gedenkteken, te overschrijden. Tevens mogen de gewassen geen grotere hoogte bereiken dan 40 cm.

Op een particulier graf, gelegen op een gedeelte van vrije vormgeving, is het niet toegestaan de voor het graf beschikbare oppervlakte te overschrijden. De gewassen mogen tevens geen grotere hoogte bereiken dan 40 cm. Op een algemeen graf, waarin twee overledenen boven elkaar worden begraven, is het enkel toegestaan verse bloemen in vazen te plaatsen. Het planten van zowel éénjarige als winterharde gewassen is niet toegestaan.

Gedenktekens

Voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf heeft u een schriftelijke toestemming nodig van Stichting Crematoria en begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. De beheerder van de begraafplaats informeert u graag over de mogelijkheden. Aan de schriftelijke toestemming is een tarief verbonden.