Grafcirkels met vrije vormgeving (G, H en J)
Geplaatst op

Grafcirkels met vrije vormgeving

Voor wat betreft het plaatsen van een gedenkteken, zijn er op begraafplaats Zegestede speciale grafcirkels aangelegd die meer mogelijkheden bieden aan de rechthebbende. Op de gedeelten van vrije vormgeving is het verplicht een gedenkteken te plaatsen op het particulier graf.

Onderhoud
Op grafvelden van vrije vormgeving is de rechthebbende verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, totdat het recht op het particulier graf is vervallen.

Verder zijn de bepalingen die horen bij een particulier graf van toepassing.