Geplaatst op

Uitvaartondernemers benodigde formulieren

Het opdrachtformulier
Het opdrachtformulier ontvangen wij graag, volledig ingevuld en ondertekend door de opdrachtgever van de crematie/begrafenis/condoleance én door de uitvaartverzorger, uiterlijk de dag vóór de plechtigheid om 09:00 uur. Is de plechtigheid op maandag dan graag het opdrachtformulier op de voorafgaande vrijdag, vóór 14:00 uur toesturen.
Het opdrachtformulier kunt u hier downloaden

Verlof tot cremeren/begraven
Het (digitaal) verlof tot cremeren/begraven, afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente van overlijden.

Registratieformulier
Het registratieformulier, met daarop de namen, de data van geboorte en overlijden en het registratienummer van de overledene. Het registratienummer op het registratieformulier moet corresponderen met het nummer aangebracht op de buitenzijde van de kist of omhulsel (de medewerkers  zijn verplicht om dit te controleren). Indien dit registratienummer op het opdrachtformulier is genoteerd, is geen apart registratieformulier nodig.